Janette Ďuricová

Rating a informácie o Janette Ďuricová

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Janette Ďuricová 11466 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 381327. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 56.0090% spoločností je horších ako Janette Ďuricová.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Janette Ďuricov&aacute;" href="http://janette-duricova.sk-rating.com/">
   <img src="http://janette-duricova.sk-rating.com/janette-duricova.png" width="150" height="25" alt="Rating Janette Ďuricov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Janette Ďuricová

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia